Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 17/01/2017 10:45

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.460 22.500 22.620
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.480 16.678 17.093
EUR (Europe) 23.471 23.585 24.285
NZD (New Zealand) 15.235 15.741 16.388
JPY (Japan) 189,46 194,47 201,44
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7298 0,7373 0,7597
EUR (Europe) 1,0897 1,0930 1,1195
NZD (New Zealand) 0,6783 0,6996 0,7245
JPY (Japan) 118,55 115,70 112,29