Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 31/10/2014 09:10

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.190 21.220 21.310
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 18.320 18.582 18.971
EUR (Europe) 26.312 26.430 27.185
NZD (New Zealand) 15.873 16.395 17.133
JPY (Japan) 186,45 191,33 197,97
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,8609 0,8720 0,8940
EUR (Europe) 1,2417 1,2455 1,2757
NZD (New Zealand) 0,7491 0,7726 0,8040
JPY (Japan) 113,65 110,91 107,64