Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 24/07/2014 15:00

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 21.160 21.190 21.290
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 19.622 19.889 20.319
EUR (Europe) 28.052 28.176 28.999
NZD (New Zealand) 17.404 17.978 18.795
JPY (Japan) 200,40 205,63 212,88
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,9229 0,9342 0,9589
EUR (Europe) 1,3257 1,3297 1,3621
NZD (New Zealand) 0,8225 0,8484 0,8828
JPY (Japan) 105,59 103,05 100,01