Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 27/10/2016 13:58

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.250 22.290 22.380
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 16.615 16.814 17.257
EUR (Europe) 23.885 24.002 24.683
NZD (New Zealand) 15.199 15.706 16.328
JPY (Japan) 204,60 210,01 217,28
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7437 0,7513 0,7742
EUR (Europe) 1,0897 1,0930 1,1195
NZD (New Zealand) 0,6831 0,7046 0,7296
JPY (Japan) 108,75 106,14 103,00