THÔNG BÁO

Chi nhánh Ngân hàng chúng tôi sẽ nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương lịch theo lịch như sau:

• Nghỉ Giáng Sinh vào ngày  25/12/2014 và mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 26/12/2014.

• Nghỉ Tết Dương lịch từ ngày  01/01/2015 đến 02/01/2015 và mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 05/01/2015.


Hệ thống máy ATM của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường.